X

Kontakt oss
Behandlinger

Tannkjøttsbehandling

Periodiske munn- og tannhelseundersøkelser foretas av vår tannpleier og våre tannleger. Disse periodiske undersøkelsene sammen med pasientopplæring er den beste måte å oppretthold god tannhelse og reduserte behandlingskostnader. Les mer →

Moderne behandlingsmetoder

For å kunne tilby våre pasienter den beste behandling med de beste behandlingsresultater, har vi tatt i bruk de mest moderne behandlingsmetoder. Les mer →

Fyllingsbehandling

Ved utskifting av store fyllinger eller ved stort tap av tannsubstans tilbyr vi oppbygging og restaurering ved tanntekniske fremstillede limte tannfargede fyllingsinnlegg. Les mer →

Innlegg/krone- og brobehandling

I de tilfeller der det ikke oppnås tilfredstillende feste for de vevsbesparende innleggene, bør det restaureres med fullanatomiske kroner der hele den ødelagte kronedelen erstattes med en metallfri og helkeramisk krone. Les mer →

Digital tannbehandling

Digital/optisk avtrykk og tannteknisk fremstilling av tannrestaurering ved digital freseteknikk er den nye moderne standard for tannbehandling. Les mer →

Behandling av tanntap

Tanntap kan i prinsippet erstattes ved tre former for protetisk tannbehandling. Les mer →

Faste og avtagbare tannerstatninger

Fastsementerte brokonstruksjoner benyttes ved tanntap begrenset til 1-3 tapte tenner og de tilfeller der beslipning av pilartenner ikke medfører urimelig tap av intakt tannsubstans. Les mer →

Tannregulering med avtakbare usynlige skinner

Med ny teknologi er det nå mulig å regulere tenner og bittavvik med avtakbare usynlige skinner som festes til tennene og benyttes gjennom behandlingssekvenser. Les mer →

Implantatbehandling

Implantatforankrede tannrekonstuksjoner er den beste og mest forutsigbare form for tannerstatning. Les mer →