X

Kontakt oss
Tannregulering med avtakbare usynlige skinner

Ved tannregulering korrigeres bittavvik og feilstilling av tenner. Tradisjonelt har denne behandling vært utført med fast regulerings-apparat der krefter fra reguleringsapparatet påvirker kjeveveksten hos unge pasienter i vekstperioden.

Behandlingen har stort sett vært utført av spesialister i kjeveortopedi. Med ny teknologi er det nå mulig å regulere tenner og bittavvik med avtakbare usynlige skinner som festes til tennene og benyttes gjennom behandlingssekvenser.

Skinner ved regulering er en behagelig, usynlig, og i mange tilfeller, en rimeligere fremgangsmåte for å regulere tannstillingen.

Dentialign er det perfekte alternativ ved tannregulering, og er helt usynlig. Dentialign fremstilles med transparente skinner laget av plast. De plasseres enkelt på tennene, og dermed endres tennenes posisjon gradvis – helt til du har oppnådd det resultatet du ønsker.

Ved første konsultasjon tas et digitalt/optisk avtrykk med intraoral laserskanner, og ønsket behandlingsmål kommuniseres med tannlegen. Det digitale avtrykket sendes til laboratoriet der det analyseres og ut fra denne analysen fremstilles en 3D modell som viser behandlingsmålet etter endt behandling. Dersom behandling er mulig og ønskelig fremlegges en behandlingsplan med forventet behandlingstid, antall skinner, antall kontroller og pris. Skinnene er helt transparente og synes ikke på plass på tannrekkene, og er svært komfortable å benytte.

Behandlingen egner seg spesielt godt for voksne pasienter der kjeveveksten er avsluttet.