X

Kontakt oss
Behandling av tanntap

Til tross for stadig bedret tannhelse er det fremdeles mange som lider av tanntap med nedsatt tyggefunksjon og estetikk som resultat. Mange opplever nedsatt selvfølelse og redusert livskvalitet som følge av tanntap.

Tanntap kan i prinsippet erstattes ved 3 former for protetisk tannbehandling:

Avtakbare hel- eller delproteser.

Totalt tannløse pasienter rehabiliteres med ny hel overkjeveprotese og en implantatforankret «trykk-knapp»-protese i underkjeven med 100% trygdestønad og ingen egenandel ved behandlingen.