X

Kontakt oss
Implantatbehandling

Implantatforankrede tannrekonstuksjoner er den beste og mest forutsigbare form for tannerstatning. Behandlingsformen tilfredstiller pasientens krav til tyggekomfort, estetikk, varighet og komplikasjonspotesiale. Behandlingen kan være kostbar og tidkrevende, men på sikt skal de med dagens moderne metoder og materialer ikke gi fremtidige behandlingskostander slik som forventet med mer konvensjonelle behandlingsmetoder.

Den store fordelen med implantatbehandling er at ved denne form for tannerstatning ikke benytter andre tenner som feste for tannerstatningen. Tidligere konvensjonelle behandlingsmetoder som innebærer beslipning/avvirking av intakt tannsubstans vil på sikt være mer uforutsigbare med risiko for ytterligere behandlingsbehov på lang sikt.