X

Kontakt oss
Faste og avtagbare tannerstatninger

Avtakbare delproteser festes til nabotenner ved hjelp av «krokfester» og er en lite gunstig behandlingsform da slike proteser utgjør en betydelig risiko for gjenværende tenner. De oppfattes som ukomfortable for pasientene og benyttes bare i de tilfeller der det forligger store økonomisk begrensninger ved behandlingsvalget.

Fastsementerte brokonstruksjoner benyttes ved tanntap begrenset til 1-3 tapte tenner og de tilfeller der beslipning av pilartenner ikke medfører urimelig tap av intakt tannsubstans.